facebook facebook epuap newsletter

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach


Szkoła Podstawowa im.  Marii Konopnickiej w Lipinach

tel./fax:    42 648 42 12

tel. kom.:  694 410 220

adres: Lipiny 14, 92-701 Lipiny

e-mail: sekretariat@splipiny.pl

dyrektor: Katarzyna Pietraszun

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach liczy 11 oddziałów: 3 oddziały przedszkolne; 5 oddziałów klas I-III i 3 oddziały klas IV-VIII. Szkoła wyposażona jest w nowoczesną ekopracownię oraz pracownię informatyczną, w szkolnej bibliotece znajduje się centrum multimedialne, mamy halę sportową o wymiarach 15m x 30m. W naszej szkole działają różne koła zainteresowań: języka angielskiego i niemieckiego, przyrodniczo-ekologiczne, matematyczne, informatyczne, muzyczne, plastyczne, p-poż, teatralne, UKS. Ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach z terapii pedagogicznej, socjoterapii i rewalidacji, mają również zapewnioną opiekę i pomoc ze strony pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy. Na terenie szkoły działa drużyna zuchowa i harcerska. Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie. Od kilku lat uczestniczymy w programie: ”Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Bezpieczny Puchatek”, organizujemy wewnątrzszkolne  i międzyszkolne konkursy oraz zawody sportowe.

 

Krótka historia szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Lipinach została założona ok. 1884 r. Przed I wojną światową  i w okresie międzywojennym nauka odbywała się w budynku murowanym na początku Lipin. Budynek starej szkoły wzniesiony był dzięki staraniom mieszkańców Lipin i okolicznych wiosek. W budynku tym znajdowały się dwie sale lekcyjne, pokój nauczycielski, mieszkanie kierownika. Zajęcia (język polski i matematyka były łączone), prowadziło je małżeństwo Marianna i Izydor Woronowie.  Pani Marianna uczyła klasy młodsze przedmiotów artystycznych i religii. Pan Izydor kierował szkołą i uczył klasy starsze. W tym czasie nie było obowiązku szkolnego, czyli ukończenie szkoły nie było obowiązkowe. W okresie międzywojennym do szkoły uczęszczali także uczniowie z rodzin niemieckich, organizowano dla nich dodatkowe lekcje języka niemieckiego, a religię prowadził pastor. Po wojnie nauka rozpoczęła się we wrześniu  1945 r. Do obwodu szkoły należały wsie: Lipiny, Moskwa, Polik, Natolin, Teolin, Ksawerów, Helenów, Paprotnia, Teodorów, ale chodziły dzieci też z Grzmiącej, Buczku, Plichtowa, a do klas V-VII ze Starych Skoszew. Pierwszym kierownikiem szkoły po wojnie został Józef Zabłocki. Pracował z żoną Zofią i jeszcze jednym nauczycielem. Klasy były początkowo łączone. W 1949 r. pracowało 5 nauczycieli. W latach 50-tych z woli miejscowego społeczeństwa przystąpiono do budowy nowego budynku szkoły. Plany i lokalizacja ustalone zostały jeszcze przed wojną. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności i władz w r. 1956 oddano do użytku nawy budynek szkoły. Kierownikiem wówczas był Konstanty Kozioł. 26 maja 1985 r. szkoła otrzymuje sztandar i patrona, którym zostaje Maria Konopnicka.