facebook facebook epuap newsletter

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 131/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 18 lipca 2022 r. informujemy, że w celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowania, odbędzie się trening systemu w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00. Trening będzie polegać na emitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syren usytuowanych na terenie województwa łódzkiego.