facebook facebook epuap newsletter

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do projektu pn. Centrum Innowacji Biznesowej


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, pragnę zainteresować Państwa

projektem, który aktualnie realizujemy – Centrum Innowacji Biznesowej

(”Stworzenie Systemu Komunikacji i Doradztwa dla Przedsiębiorstw poprzez Uruchomienie Centrów

Innowacji Biznesowych” w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez

organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie

Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i

doradztwa dla przedsiębiorców”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego

Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II.

INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA

PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU.)

 

W każdym z 7-miu Centrów Innowacji Biznesowej działają Doradcy Biznesu, których zadaniem jest pełnienie roli przewodników po wielu projektach, programach, konkursach czy też innych działaniach istotnych z punktu widzenia profilu przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć:

  • doradcy dojeżdżają do firm,
  • usługi doradców obejmują tylko województwo łódzkie,
  • usługi doradców są w pełni finansowane ze środków unijnych i krajowych.

Aby spotkać się z doradcą wystarczy:

  • wybrać CIB, który obejmuje teren firmy,
  • wybrać doradcę,
  • zadzwonić i umówić się z doradcą na spotkanie we własnej firmie.

 

Szczegóły projektu można znaleźć na:

http://cib.lodzkie.pl/ oraz na https://www.facebook.com/groups/1716637558655785/

 

Weronika Kowalczyk

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament ds. Przedsiębiorczości

Wydział Regionalnej Strategii Innowacji

 

Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

tel. 42 663 37 71 / fax 42 291 98 41

weronika.kowalczyk@lodzkie.pl

 

CIB +ü+-d+¦-1.jpg (430 KB)