facebook facebook epuap newsletter

_WFOS_nowe_color_skrocone.jpeg (22 KB)

 

Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna w 2017 roku”

 

Wartość ogólna zadania: 42 858,20 zł

 

Wysokość dofinansowania: 34 280,00 zł

 

Forma dofinansowania: dotacja

 

Zakres projektu:

- demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo-cementowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Nowosolna, w ilości 32,64 Mg;

- w przypadku wyrobów azbestowych zdjętych z dachu, znajdujących się na nieruchomości jako odpad – załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Nowosolna, w ilości 40,64 Mg.

 link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

sam. ref.ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Bartosz Gocek