facebook facebook epuap newsletter

Wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych


 

W imieniu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie przedstawiamy możliwość wparcia finansowego dla osób bezrobotnych (osoby poszukujące pracy oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia), poprzez niskooprocentowane pożyczki (oprocentowanie 0,175% w skali roku) w kwocie do 70 tyś. zł przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Projekt w wysokości 8,3 min zł jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie łódzkim na lata 2014-2020 i stanowi aktualnie najkorzystniejszą formę mikrofinansowania zwrotnego.

Celem projektu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie osobom bezrobotnym, chcącym założyć własną firmę, dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Integralną częścią projektu są oferowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości bezpłatne szkolenia.

Oferta szkoleniowa obejmuje podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, a zakres tematyczny jest przystosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich firm.

Aktualna lista szkoleń znajduje się na stronie www.pfp.com.pl

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone również na stronie projektu pod adresem: www.pfp.com.pl.

Jednocześnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami oddziału w Łodzi:

Dorota Sumińska tel. 784 682 547,

Tomasz Kupski tel. 795 453 299,

Grzegorz Sęklewski tel. 784918058.

e- maił: pfp@pfp.com.pl

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin 

Oddział w Łodzi: ul. Piotrkowska 262-264 p. 205 , tel. 42 634 93 66