facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.58.2017.1

RG .0012.20.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, sala konferencyjna
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2017.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025.
  • Rozpatrzenie skargi z dnia 23 lipca 2017r. złożonej przez Sołtysa Sołectwa Natolin na Wójta Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowsolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska