facebook facebook epuap newsletter

Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie


 

Wójt Gminy Nowosolna

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

w dniach od 17 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r.,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1,

wywieszony jest wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz ten znajduje się także na stronach internetowych: 

www.nowosolna.bip.net.pl oraz www.gminanowosolna.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Nowosolna, adres j.w. lub telefonicznie 42 616-45-31.

 

Zarządzenie nr 0050.1.26.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie.pdf

(864 KB)