facebook facebook epuap newsletter

Wysokość funduszy sołeckich w Gminie Nowosolna na 2019 rok


 

 Wysokość funduszu sołeckiego na dane sołectwo w Gminie Nowosolna na 2019 rok wynosi: 

 

 

FS na 2019 rok-1.jpg (301 KB)