facebook facebook epuap newsletter

XLIII Sesja Rady Gminy Nowosolna w dniu 18 grudnia 2017 r.


Łódź, dnia 11 grudnia 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.43.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 )

zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 18 grudnia 2017 roku ( poniedziałek ) o
godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLIII sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 18 grudnia 2017 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • uchylenia uchwały nr XLI/247/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok.- projekt nr 1
 • uchylenia uchwały nr XLII/248/17 w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok.- projekt nr 2
 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok. – projekt nr 3
 • zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2017 rok. – projekt nr 4
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2017-2025. – projekt nr 5
 • wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XLIII sesji.