facebook facebook epuap newsletter

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna


Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna

92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

tel: 42 648-44-58

wejście od ul. Brzezińskiej 288

dyrektor: Adam Ciupiński

adres e-mail: zgkgn@zgkgn.com.pl 

https://zgkgnowosolna.bip.wikom.pl/

Telefon zgłoszeniowy - odśnieżanie dróg w gminie Nowosolna (kontakt przez SMS+48 517 838 422