facebook facebook epuap newsletter

Szanowni Państwo,

w związku z potwierdzonymi wśród pracowników UGN  przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19 oraz nałożeniem kwarantanny na kolejną grupę urzędników od dnia 13 do dnia 16 października 2020 r. Urząd Gminy Nowosolna będzie działał w trybie ograniczonej pracy zdalnej.

Gorąco prosimy naszych  mieszkańców i interesantów do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Nowosolna oraz jego jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem usług internetowych, korespondencyjnie lub telefonicznie.

 • Z naszym urzędem można się kontaktować poprzez skrzynkę e-mail: urzad@gminanowosolna.pl za pośrednictwem platformy usług elektronicznych e-PUAP,  korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92- 703 Łódź lub telefonicznie pod numerem 42 616 45 00. Uprzejmie prosimy o ograniczenie wizyt jedynie do tych, które są bezwzględnie konieczne.

Urząd Stanu Cywilnego

 • Urząd Stanu Cywilnego działa w trybie ograniczonym. Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o odpisy aktów stanu cywilnego on-line za pomocą platformy e-PUAP lub korespondencyjnie (Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92- 703 Łódź). W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 42 616 45 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.jakubowska@ugnowosolna.pl
 • Referat dowodów osobistych: Odbiór dowodów osobistych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem telefonu: 42 616 45 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.jakubowska@ugnowosolna.pl
 • Meldunki: wnioski o zameldowanie/wymeldowanie prosimy składać on-line za pomocą platformy e-PUAP lub korespondencyjnie. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefony 42 616 45 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e.jakubowska@ugnowosolna.pl Wzory wniosków można pobrać tutaj: https://nowosolna.bip.net.pl/?c=410
 • Przedsiębiorcy: wpisy/zmiany do CEIDG prosimy o wykonywanie samodzielnie i podpisywanie profilem zaufanym/podpisem weryfikowanym. W przypadku braku profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego prosimy o przesyłanie wypełnionych roboczych wniosków korespondencyjnie na adres dowolnego urzędu.( gminy/miasta)

 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna zwraca się z ogromną prośbą o ograniczenie osobistego sposobu załatwiania spraw do niezbędnego minimum. Przed wejściem do naszego budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której prosimy wrzucać wnioski i pisma kierowane do tutejszego Zakładu. Prosimy o odłożenie na późniejszy termin załatwianie spraw w sposób osobisty. Informujemy również, że wszystkie dokumenty można składać za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź
 • poczty elektronicznej na adres: zgkgn@zgkgn.com.pl
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 • Telefonicznie pod numerem telefonu: 42 648 44 58

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna

Z naszym ośrodkiem można się kontaktować poprzez:

 • skrzynkę e-mail: opsnowosolna@wp.pl
 • za pośrednictwem platformy usług elektronicznych e-PUAP, 
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92- 703 Łódź
 • telefonicznie pod numerem42 648 45 20

Powyższy komunikat kierujemy do Państwa w trosce o zdrowie zarówno Mieszkańców Gminy, jak i pracowników Urzędu Gminy Nowosolna, Zakładu Gospodarki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.