facebook facebook epuap newsletter

Wójt Gminy Nowosolna Zawiadamia, że w dniu 19.05.22 r ( czwartek) o godz 17.00 ( I termin), 17.30 ( II termin) odbędzie się Zebranie Wiejskie w Sołectwie Kopanka dla dokonania wyboru Sołtysa.

Pełna treść zawiadomienia:  Zarzadzenie wybory Kopanka 2022.pdf (186 KB)