facebook facebook epuap newsletter

W związku z przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 wśród pracowników Urzędu Gminy Nowosolna i związaną z tym zmianą organizacji pracy urzędu informujemy, że termin rozpoczęcia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostaje przesunięty na dzień 23 października 2020 roku.