facebook facebook epuap newsletter

W związku z przypadkami zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 wśród pracowników Urzędu Gminy Nowosolna i związaną z tym zmianą organizacji pracy urzędu informujemy, że termin rozpoczęcia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostaje przesunięty na dzień 23 października 2020 roku.

Protokół z konsultacji projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznego na 2021 rok.

 

https://nowosolna.bip.net.pl/?a=6836