facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 3 stycznia 2019 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

 

RG.0002.5.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.):

 

Łódź, dnia 3 stycznia 2019 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

 

RG.0002.5.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.):

 

zwołuję V Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu
18 stycznia 2019 roku (piątek) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad:

I.

Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

Przyjęcie porządku obrad.

Zgłoszenie uwag do protokołu z III sesji Rady Gminy Nowosolna.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał:

w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowosolna,

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie,

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2019 rok,

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025,

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

III.

Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad V Sesji.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

I.

Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

Przyjęcie porządku obrad.

Zgłoszenie uwag do protokołu z III sesji Rady Gminy Nowosolna.

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta Gminy Nowosolna o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał:

w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowosolna,

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie,

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody,

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na 2019 rok,

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025,

w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok.

III.

Zgłaszanie interpelacji i wniosków.

Sprawy różne.

Zamknięcie obrad V Sesji.

 

 

                                                                                                                                                Przewodnicząca
                                                                                                                                          Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska -  Bruszewska