facebook facebook epuap newsletter

Wójt Gminy Nowosolna informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w dniach od 28 sierpnia 2018r. do 18 września 2018r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1, wywieszony jest wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz ten znajduje się także na stronach internetowych www.nowosolna.bip.net.pl oraz www.gminanowosolna.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Nowosolna, adres jw lub telefonicznie 42 6164500.

Zarządzenie nr 0050.1.64.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia.pdf (828 KB)