facebook facebook epuap newsletter

Archive of category: Informacje Urzędowe

XIV objazdowe posiedzenie Komisji

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 września  2019 roku (środa) o godz. 900odbędzie się XIV objazdowe posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych,...

Zawiadomienie o X Sesji RGN

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506.): zwołuję X Sesję Rady Gminy Nowosolna (sesja...

Zawiadomienie o IX Sesji RGN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IX Sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu...

Zawiadomienie o X posiedzeniu komisji

Uprzejmie zawiadamiamy, iż  w dniu 7 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się X posiedzenie Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i...

Komisja Wspólna Rady Gminy Nowosolna

Zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 900  odbędzie się posiedzenie IX (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu,...

VIII Sesja Rady Gminy Nowosolna

Zwołanie VIII Sesji Rady Gminy Nowosolna  w dniu 9 kwietnia  2019 roku (wtorek) o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1