facebook facebook epuap newsletter

Archive of category: Informacje Urzędowe

Zwołanie VI sesji Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.): zwołuję VI Sesję Rady Gminy Nowosolna ...

Zawiadomienie o sesji

Zwołuję IV Sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1