facebook facebook epuap newsletter

Archive of category: Informacje Urzędowe

XX posiedzenie (wspólne) RGN

Zawiadamiamy, że w dniu 7 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XX posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług...

XIX posiedzenie (wspólne) Komisji RGN

Zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XIX posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu,...

XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu w dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna,...

Zawiadomienie o XVI Sesji RGN

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.):

zwołuję...

XVIII posiedzenie (wspólne) komisji RGN

Zawiadamiamy, że w dniu 19 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XVIII posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu,...

XVII posiedzenie Komisji RGN

Zawiadamienie o XVII posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw...

Zawiadomienie o XV Sesji RGN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309 i poz. 1696.): zwołuję XV Sesję Rady Gminy...

Posiedzenie Komisji RGN 8.10.2019

Zawiadamiam, że w dniu 8 października 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XVI posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu,...

XV posiedzenie (wspólne) Komisji RGN

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XV posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług...